IIS hållbarhetsredovisning 2015

3. Om Internetstiftelsen i Sverige

IIS ansvarar för en vital del av den svenska infrastrukturen för internet. Vi ansvarar för drift och administration av internets svenska toppdomän .se och driver en rad projekt med inriktning på samhällsnyttig internetutveckling.

Vårt juridiska namn är Stiftelsen för internetinfrastruktur och vi är en privat stiftelse grundad i Sverige 1997. I egenskap av administratör för den svenska toppdomänen är vår uppgift att ansvara för administration och teknisk drift av det nationella domännamnsregistret för toppdomänen .se samt sedan år 2013 även toppdomänen .nu. Tack vare domännamnssystemet (DNS) kan domännamn, exempelvis iis.se, användas i stället för IP-­adresser för att hitta rätt på internet, till exempel webbplatsen www.iis.se (som har IP-­adressen 91.226.36.46). DNS översätter domännamn till IP­-adresser ungefär som en telefonkatalog översätter namn till telefonnummer och vice versa. Hur DNS fungerar kan man läsa mer om i ”DNS – Internets vägvisare”.

Intäktsutveckling och investeringsandel

År Intäkter (domänverksamheten + övriga intäkter) Andel investerat i internetutvecklingsprojekt
2015 185 MSEK 34 procent
2014 169 MSEK 34 procent
2013 141 MSEK 45 procent

 

Utöver domänverksamheten är en betydande andel av våra medarbetare sysselsatta med initiativ som främjar internetutvecklingen i Sverige. Syftet med dessa satsningar är att genom utbildning, innovation och samarbeten bidra till positiv utveckling av internet och dess användning. Att bidra till och säkerställa positiv samhällsutveckling är därför en central del av vår verksamhet.

 

Verksamheten 2015

Intäktsbringande verksamheter Prestation 2015
Drift .se-domän 1 398 701 aktiva domäner
Drift .nu-domän 303 067 aktiva domäner
.SE Direkt (egen återförsäljare domäner) 154 715 aktiva domäner
Initiativ internetutveckling Prestation 2015
Webbstjärnan 51 000 deltagande elever
Internetdagarna 2 800 deltagare
Internetmuseum 100 000 unika besökare
Bredbandskollen 32 miljoner mätningar
Internetfonden 25 finansierade projekt
Skolfederationen 142 medlemmar

 

IIS verksamhet är baserad i Stockholm, Sverige, och vår huvudmarknad är Sverige och de svenska internetanvändarna. Men internet är inte geografiskt platsbundet utan ett globalt nätverk, därför är även utländska domäninnehavare och internetanvändare viktiga för oss.

 

Skapat och levererat ekonomiskt värde 2015

Direkt skapat ekonomiskt värde
Totala intäkter (rörelseintäkter och finansiella intäkter)  185 095 543 kr
Direkt levererat ekonomiskt värde
Rörelsekostnader (domänverksamheten)  33 689 899 kr
Personalkostnader  53 855 121 kr
Finansiella kostnader  5 426 424 kr
Skatter  826 861 kr
Samhällsinvesteringar (Internetutveckling + övriga donationer).  63 257 238 kr
Behållet ekonomiskt värde  28 040 000 kr

 

Vår verksamhet är bred och vi möter många olika typer av kunder och intressenter med varierande kunskapsnivå och behov, alltifrån domäninnehavare och professionella användare som i vardagen arbetar med internet till skolungdomar och pensionärer som lär sig använda nätet. Bland våra internetfrämjande initiativ kan nämnas Webbstjärnan och Skolfederation för skolan, Internetdagarna för alla som arbetar med internet och Internetguider för användare som vill förkovra sig inom olika internetrelaterade områden.

0
kommentarer
Permalänk
Nästa: Styrning och ledning