IIS hållbarhetsredovisning 2015

Ladda ner

Internetstiftelsen i Sveriges (IIS) hållbarhetsrapport för 2015 berättar på ett konsekvent och transparent sätt varför och på vilka olika sätt vi bidrar till positiv och hållbar samhällsutveckling. Du kan ladda ner rapporten som PDF här.

0
kommentarer
Permalänk
Nästa: Start